Pensioenen

Iedereen krijgt vroeg of laat met pensioenen te maken. Er zijn drie soorten pensioenen; de basispensioenen van de Nederlandse overheid (AOW), pensioenen van de werkgever en pensioenen waar je zelf voor spaart. Door de Nederlandse overheid worden pensioenen verstrekt aan iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd behaalt. Dat was altijd 65 jaar, maar de AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. In 2019 krijg je pas pensioen op 66 jarige leeftijd en in 2023 wanneer je 67 wordt. De pensioenen die werkgevers uitbetalen, gelden als aanvulling op de AOW-uitkering. De hoogte van deze pensioenen, zijn afhankelijk van de jaren die je onafgescheiden van elkaar gewerkt hebt. Het is heel goed mogelijk om pensioen op te bouwen bij verschillende werkgevers. Heb je een tijdje in het buitenland gewerkt of ben je een periode werkloos geweest, dan is er kans dat er een pensioengat is ontstaan. Om dat te voorkomen, is het mogelijk om zelf voor pensioenen te sparen. Daardoor kun je zelfs voortijdig stoppen met werken, zonder dat een van je pensioenen in gevaar komt.

Pensioen berekenen

Maar hoe kun je nu je pensioen berekenen? Daar zijn verschillende methodes en manieren voor. Elk pensioenfonds zal een individueel pensioen altijd berekenen op basis van de jaarlijkse inkomsten. Elk jaar bouw je een deel van je eigen pensioen op. Bij het berekenen van pensioen komen altijd vier factoren om de hoek kijken. Allereerst is het belangrijk of je fulltime of parttime werkt. Bij een fulltime baan wordt elk gewerkt kalenderjaar volledig mee berekend in factor 1. Wanneer je 60% parttime werkt, wordt die factor 0,6. De tweede factor die bij het berekenen van pensioen meetelt is het zogenoemde opbouwpercentage. Hoe langer je ergens werkt, hoe hoger dit percentage is. De derde factor is het pensioengevend salaris. Dat wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is opgebouwd uit 12 maanden brutosalaris inclusief vakantiegeld en toeslagen. Om het pensioen helemaal nauwkeurig te berekenen wordt er ook rekening met de het premievrije deel van je salaris gehouden. Deze vierde factor wordt ook wel franchise genoemd. Over dat bedrag hoef je geen pensioenpremie te betalen.

Pensioen regelen

Het is goed om je pensioen al op vroege leeftijd te regelen. Het geeft je namelijk een financiële basis voor later. Vooral nu de pensioengerechtigde leeftijd met twee jaar verhoogd wordt, is het verstandig om hiermee bezig te zijn. AOW zal blijven bestaan, maar de garantie dat werkgeverspensioenen in stand blijven is nog maar de vraag. Door zelf een aanvullend pensioen te regelen, kun je goed rekening houden met eventuele tegenslagen op de lange termijn. Je kunt aanvullend pensioen regelen door onder andere te beleggen, te sparen of een lijfrenteverzekering af te sluiten