Wat doet een incassobureau precies?

De werkzaamheden van een incassobureau bestaan in het algemeen uit het incasseren van een openstaande vordering bij de debiteur of schuldenaar. Deze werkzaamheden worden altijd ingeschakeld door een schuldeiser bestaande uit een bedrijf of een particulier om op deze manier toch het openstaande bedrag te incasseren.

Wanneer het betalingstermijn verstreken is wordt er in de meeste gevallen eerst een aanmaning verstuurd. Dit doet het incassobureau of het bedrijf zelf. Deze fase is nog geheel kosteloos. Het betalingstermijn van deze aanmaning is meestal 2 weken. Wanneer dit termijn verstreken is, dan verstuurd het incassobureau de incassokosten naar de schuldenaar.

De incassokosten liggen wettelijk vastgelegd. Het incassobureau verdient in de meeste gevallen op de incassokosten of op bijvoorbeeld de rente die nog betaald moet worden over het totaal openstaande bedrag. Dit is verschillend per incassobureau. Het inschakelen van een incassobureau is dan ook vaak gratis en wordt incasso op basis van no cure no pay genoemd. Daarnaast is het mogelijk om bij een incassobureau een abonnement af te sluiten wat interessant is wanneer u veel openstaande vorderingen hebt.

Werkzaamheden van een incassobureau

In het beginstadium is er meestal sprake van het versturen van brieven naar de schuldenaar. Hierop staat natuurlijk alles vermeldt zoals het termijn waar binnen betaald moet worden en de eventuele incassokosten. Mocht de schuldenaar niet binnen het termijn willen betalen dan gaat het incassobureau wat actiever te werk door bijvoorbeeld te bellen of door de schuldenaar op te zoeken. Op een gepaste wijze probeert het incassobureau het openstaande bedrag te incasseren. Wanneer de schuldenaar het bedrag niet kan betalen dan worden er meestal betalingsafspraken gemaakt om bijvoorbeeld in termijnen te gaan betalen zodat de schuldeiser uiteindelijk wel zijn geld krijgt. Er wordt dus gekozen voor een passende oplossing om beide partijen te helpen. Mochten beide partijen er niet uitkomen dan is het eventueel mogelijk om een gerechtelijke fase aan te gaan waarbij u het geschil voor het gerecht gaat uitvechten. Deze fase probeert een incassobureau altijd te voorkomen.

Een incassobureau inschakelen

Heeft u veel openstaande vorderingen en krijgt u het geld niet meer geïncasseerd? Dan is het wellicht interessant om een incassobureau in te schakelen. Er zijn in Nederland vele verschillende incassobureaus daarom wordt het altijd aangeraden om meerdere incassobureaus te vergelijken. Dit kan al zeer gemakkelijk op www.incassobureau-selectie.nl. Op deze website kunt u snel en gemakkelijk meerdere offertes aanvragen zodat u de incassobureaus kunt vergelijken.